Enerbit

Wybierz

Realizacje

 

Monitorowanie sprawności bloku:

   

Opis

Wdrożenie

Data

Blok ciepłowniczy o mocy 125 MEe i 180 MWt, Kocioł dwupaliwowy (węgiel, muł węglowy). Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC KATOWICE
ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice

30/06/2000

Blok ciepłowniczy 50 MWe i 104 MWt. Kocioł na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC Białystok II
Blok nr 2

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/03/2002

Blok nr 4 złożony z turbozespołu kondensacyjnego i urządzeń pomocniczych. Zastosowano monitoring sprawności turbiny i generatora. Zastosowano monitoring warunków pracy chłodni wentylatorowych i skraplacza turbiny.

EC Białystok II
Blok nr 4

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

16/01/2004

Kocioł fluidalny Babcock Borsig Power na węgiel, korę, trociny i innerodzaje biomasy. Zastosowano moduł sprawności kotła z rozbudowanym modułem laboratoryjnym estymującym skład pierwiastkowy spalanego kompozytu paliwowego.

CFB Saturn IPP
Frantschach –Świecie
ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

16/03/2004

Kocioł typu OP140 o wydajności 140 t/h pracujący w zmiennych warunkach, przeznaczony do zasilania parą maszyn papierniczych.

Kocioł nr 5 (OP140)
Saturn Power Plant

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

30/03/2004

Blok ciepłowniczy z kotłem produkcji Foster Wheeler na węgiel kamienny.

EC ELCHO
Blok nr 1
Chorzów

30/09/2005

Blok ciepłowniczy z kotłem produkcji Foster Wheeler na węgiel kamienny.

EC ELCHO
Blok nr 2
Chorzów

30/05/2006

Turbozespół zasilany parą upustową w Elektrociepłowni Saturn.

Saturn Power Plant
ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

30/06/2006

Blok ciepłowniczy złożony z kotła OP230 i turbiny 32 MW wykorzystywany do wytwarzania pary dla procesu produkcyjnego w Zakładach Chemicznych.

ZCH Police
Elektrociepłownia II
Blok nr 1

20/08/2007

Blok ciepłowniczy złożony z kotła OP230 i turbiny 32 MW wykorzystywany do wytwarzania pary dla procesu produkcyjnego w Zakładach Chemicznych.

ZCH Police
Elektrociepłownia II
Blok nr 2

30/06/2007

Kocioł fluidalny Babcock Borsig Power na węgiel, korę, trociny i innerodzaje biomasy z dodatkową opcją paliwową na biogaz. Zastosowano upgrade modułu sprawności kotła z rozbudowanym modułem laboratoryjnym estymującym skład pierwiastkowy spalanego kompozytu paliwowego z dodatkowym paliwem (biogaz).

CFB Saturn IPP
Frantschach Świecie

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

16/10/2009

Kocioł typu OP140 o wydajności 140 t/h pracujący w zmiennych warunkach, przeznaczony do zasilania parą maszyn papierniczych. Moduł sprawności wyposażono w opcję obejmującą spalanie biogazu.

Kocioł nr 5 (OP140)
Saturn Power Plant

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

30/10/2009

Duoblok ciepłowniczy 55 MWe. Kocioł nr 5 na biomasę. Kocioł nr 6 na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC Białystok II
Blok nr 1

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/07/2008

Blok ciepłowniczy 50 MWe. Kocioł nr 8 na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC Białystok II
Blok nr 3

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/04/2008

Duoblok ciepłowniczy 55 MWe. Kocioł nr 5 na biomasę. Kocioł nr 6 na pył węglowy w układzie technologicznym z dwiema turbinami. Hybrydowe wytwarzanie energii elektrycznej – zielonej. Zastosowano upgrade monitoringu sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC Białystok II
Blok nr 1

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/05/2009

Programowy licznik ciepła z kotła nr 6.

EC Białystok II
Blok nr 1

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/11/2010

Programowy licznik ciepła z kotła nr 7.

EC Białystok II
Blok nr 2

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/11/2010

Programowy licznik ciepła z kotła nr 8.

EC Białystok II
Blok nr 3

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/11/2010

Opracowanie i wdrożenie do praktyki infrastruktury informatycznej do kontroli produkcji i wskaźników techniczno-ekonomicznych dla dziesięciu elektrowni należących do firmy NUON (Holandia).

NUON Netherlands
Keulsekade 181
3534 Utrecht NL

30/05/2007

Zastosowanie systemu informatycznego do kontroli eksploatacji elektrowni Lage Waide
(współpraca z NUON w ramach przedsięwzięcia INSYP).

NUON Netherlands
Keulsekade 181
3534 Utrecht NL

30/05/2007

 

Wspomaganie rozliczania produkcji:

   

Opis

Wdrożenie

Data

Elektrociepłownia z trzema blokami ciepłowniczymi, członem kondensacyjnym, kotłem wodnym i dwoma wymiennikami szczytowymi. Program wspomaga rozliczanie produkowanej energii elektrycznej i ciepła zgodnie z wymaganiami URE.

EC Białystok II
ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/05/2010

 

Identyfikacja charakterystyk urządzeń wytwórczych:

   

Opis

Wdrożenie

Data

Elektrociepłownia z trzema blokami ciepłowniczymi i członem kondensacyjnym. Zastosowano program wyznaczania charakterystyk produkcyjnych kotłów, turbin, ich sprawności i innych wskaźników technicznych
(63 predefiniowane charakterystyki).

EC Białystok II
ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/05/2010

 

Optymalizacja spalania:

   

Opis

Wdrożenie

Data

Kocioł typu OP140 na węgiel z młynami wentylatorowymi zasilającymi 12 palników pyłowych rozmieszczonych tangencjalnie. Zastosowano program wyznaczania wartości zadanych regulatorów powietrza, klap powietrza wtórnego, separatorów młynowych i podajników węgla.

Kocioł nr 5 (OP140)
Saturn Power Plant

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

12/07/2005

 

Kontrola uruchamiania:

   

Opis

Wdrożenie

Data

Kocioł fluidalny Foster Wheeler na węgiel i muł węglowy. Elementy limitujące szybkość uruchamiania: walczak (dolna i górna tworząca), komory przegrzewacza pary. Rury wymiennika typu "Intrex" umieszczone w złożu fluidalnym. Program kontroluje naprężenia mechaniczne i termiczne, wyznacza dopuszczalne wartości marginesów naprężeń termicznych i określa przedziały dopuszczalnej szybkości uruchamiania.

EC KATOWICE
ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice

30/06/2000

Kontrola uruchamiania kotła typu OP230 i turbiny 13UP55. Elementy kontrolowane: walczak, zawór szybkozamykający, korpus wewnętrzny turbiny, korpus zewnętrzny, kołnierz. Funkcje: Określanie w trybie on-line ograniczeń szybkości zmian rozruchu i zmian obciążenia powodowanych naprężeniami termicznymi w kontrolowanych elementach kotła i turbiny. Zastosowano również kontekstowe śledzenie wykonywania procedur rozruchowych.

EC Białystok II
Blok nr 2

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/03/2002

Kontrola uruchamiania turbiny typu V63. Elementy kontrolowane: zawór szybkozamykający, korpus turbiny i kołnierz.

EC Białystok II
Blok nr 4

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

16/01/2004

Kontrola uruchamiania kotła typu OP230 i turbiny 13UP55. Elementy kontrolowane: walczak, zawór szybkozamykający, korpus wewnętrzny turbiny, korpus zewnętrzny, kołnierz. Funkcje: Określanie w trybie on-line ograniczeń szybkości zmian rozruchu i zmian obciążenia powodowanych naprężeniami termicznymi w kontrolowanych elementach kotła i turbiny. Zastosowano również kontekstowe śledzenie wykonywania procedur rozruchowych.

Saturn Power Plant
Kocioł nr 5 (OP230)

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

30/03/2004

Kontrola uruchamiania kotła typu OP230 i turbiny 13UP55. Elementy kontrolowane: walczak, zawór szybkozamykający, korpus wewnętrzny turbiny, korpus zewnętrzny, kołnierz. Funkcje: Określanie w trybie on-line ograniczeń szybkości zmian rozruchu i zmian obciążenia powodowanych naprężeniami termicznymi w kontrolowanych elementach kotła i turbiny. Zastosowano również kontekstowe śledzenie wykonywania procedur rozruchowych.

EC Białystok II
Blok nr 3

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/07/2009

Kontrola uruchamiania kotła typu OP230 i turbiny 13UP55. Elementy kontrolowane: walczak, zawór szybkozamykający, korpus wewnętrzny turbiny, korpus zewnętrzny, kołnierz. Funkcje: Określanie w trybie on-line ograniczeń szybkości zmian rozruchu i zmian obciążenia powodowanych naprężeniami termicznymi w kontrolowanych elementach kotła i turbiny. Zastosowano również kontekstowe śledzenie wykonywania procedur rozruchowych.

EC Białystok II
Blok nr 1

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/09/2009

 

Kontrola naprężeń i degradacji materiału:

   

Opis

Wdrożenie

Data

Blok nadkrytyczny o mocy 500 MW opalany węglem kamiennym. Zastosowano program "Thermal Stress Monitoring System" (TSMS) przeznaczony do kontroli naprężeń w trakcie uruchamiania i wyłączania z ruchu w krytycznych elementach grubościennych kotła i w rurach przegrzewacza pary o dużym obciążeniu cieplnym. W każdym kontrolowanym elemencie jest wyznaczany stopień degradacji na skutek wysokotemperaturowego pełzania i niskocyklowego zmęczenia materiału.

BORYONG Power Plant
Unit No 6
(Korea)

28/03/2006

Blok nadkrytyczny o mocy 500 MW opalany węglem kamiennym. Zastosowano program "Thermal Stress Monitoring System" (TSMS) przeznaczony do kontroli naprężeń w trakcie uruchamiania i wyłączania z ruchu w krytycznych elementach grubościennych kotła i w rurach przegrzewacza pary o dużym obciążeniu cieplnym. W każdym kontrolowanym elemencie jest wyznaczany stopień degradacji na skutek wysokotemperaturowego pełzania i niskocyklowego zmęczenia materiału

BORYONG Power Plant
Unit No 3
(Korea)

31/05/2006

Blok nadkrytyczny o mocy 500 MW opalany węglem kamiennym. Zastosowano program "Thermal Stress Monitoring System" (TSMS) przeznaczony do kontroli naprężeń w trakcie uruchamiania i wyłączania z ruchu w krytycznych elementach grubościennych kotła i w rurach przegrzewacza pary o dużym obciążeniu cieplnym. W każdym kontrolowanym elemencie jest wyznaczany stopień degradacji na skutek wysokotemperaturowego pełzania i niskocyklowego zmęczenia materiału

BORYONG Power Plant
Unit No 5
(Korea)

31/05/2006

Blok nadkrytyczny o mocy 500 MW opalany węglem kamiennym. Zastosowano program "Thermal Stress Monitoring System" (TSMS) przeznaczony do kontroli naprężeń w trakcie uruchamiania i wyłączania z ruchu w krytycznych elementach grubościennych kotła i w rurach przegrzewacza pary o dużym obciążeniu cieplnym. W każdym kontrolowanym elemencie jest wyznaczany stopień degradacji na skutek wysokotemperaturowego pełzania i niskocyklowego zmęczenia materiału

BORYONG Power Plant
Unit No 4
(Korea)

2007-06-31

 

Optymalizacja eksploatacji elektrociepłowni:

   

Opis

Wdrożenie

Data

Elektrociepłownia z trzema blokami ciepłowniczymi, członem kondensacyjnym, kotłem wodnym i dwoma wymiennikami szczytowymi. Zastosowano program wspomagający zarządzanie eksploatacją w trybie "off-line" – COGENOPT określający ekonomiczny rozdział obciążenia na bloki i inne urządzenia wg. kryterium zysku osiąganego z produkcji. Na podstawie tego programu personel może określić obciążenia poszczególnych urządzeń, które zapewnią najbardziej opłacalną eksploatację.

EC Białystok II
ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/11/2010

Elektrociepłownia z trzema blokami ciepłowniczymi, członem kondensacyjnym i akumulatorem ciepła. Zastosowano program wspomagający zarządzanie eksploatacją w trybie "on-line" – COGENOPT_A określający ekonomiczny rozdział obciążenia na bloki i inne urządzenia wg. kryterium zysku osiąganego z produkcji. Program ustala sposób wykorzystania akumulatora wg. kryterium zysku. Ładowanie akumulatora odbywa się w czasie, gdy cena za energię elektryczną jest najwyższa. Program określa godziny, w których powinno być akumulowane ciepło i czas, w którym akumulator może być rozładowywany. Na podstawie tego programu personel może określić obciążenia poszczególnych urządzeń i akumulatora, co zapewnia najbardziej opłacalną eksploatację elektrociepłowni.

EC Białystok II
ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

10/01/2012