Enerbit

Wybierz

Monitorowanie sprawności bloku

Opis

Wdrożenie

Data

Blok ciepłowniczy o mocy 125 MEe i 180 MWt, Kocioł dwupaliwowy (węgiel, muł węglowy). Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC KATOWICE
ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice

30/06/2000

Blok ciepłowniczy 50 MWe i 104 MWt. Kocioł na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC Białystok II
Blok nr 2

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/03/2002

Blok nr 4 złożony z turbozespołu kondensacyjnego i urządzeń pomocniczych. Zastosowano monitoring sprawności turbiny i generatora. Zastosowano monitoring warunków pracy chłodni wentylatorowych i skraplacza turbiny.

EC Białystok II
Blok nr 4

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

16/01/2004

Kocioł fluidalny Babcock Borsig Power na węgiel, korę, trociny i innerodzaje biomasy. Zastosowano moduł sprawności kotła z rozbudowanym modułem laboratoryjnym estymującym skład pierwiastkowy spalanego kompozytu paliwowego.

CFB Saturn IPP
Frantschach –Świecie
ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

16/03/2004

Kocioł typu OP140 o wydajności 140 t/h pracujący w zmiennych warunkach, przeznaczony do zasilania parą maszyn papierniczych.

Kocioł nr 5 (OP140)
Saturn Power Plant

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

30/03/2004

Blok ciepłowniczy z kotłem produkcji Foster Wheeler na węgiel kamienny.

EC ELCHO
Blok nr 1
Chorzów

30/09/2005

Blok ciepłowniczy z kotłem produkcji Foster Wheeler na węgiel kamienny.

EC ELCHO
Blok nr 2
Chorzów

30/05/2006

Turbozespół zasilany parą upustową w Elektrociepłowni Saturn.

Saturn Power Plant
ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

30/06/2006

Blok ciepłowniczy złożony z kotła OP230 i turbiny 32 MW wykorzystywany do wytwarzania pary dla procesu produkcyjnego w Zakładach Chemicznych.

ZCH Police
Elektrociepłownia II
Blok nr 1

20/08/2007

Blok ciepłowniczy złożony z kotła OP230 i turbiny 32 MW wykorzystywany do wytwarzania pary dla procesu produkcyjnego w Zakładach Chemicznych.

ZCH Police
Elektrociepłownia II
Blok nr 2

30/06/2007

Kocioł fluidalny Babcock Borsig Power na węgiel, korę, trociny i innerodzaje biomasy z dodatkową opcją paliwową na biogaz. Zastosowano upgrade modułu sprawności kotła z rozbudowanym modułem laboratoryjnym estymującym skład pierwiastkowy spalanego kompozytu paliwowego z dodatkowym paliwem (biogaz).

CFB Saturn IPP
Frantschach Świecie

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

16/10/2009

Kocioł typu OP140 o wydajności 140 t/h pracujący w zmiennych warunkach, przeznaczony do zasilania parą maszyn papierniczych. Moduł sprawności wyposażono w opcję obejmującą spalanie biogazu.

Kocioł nr 5 (OP140)
Saturn Power Plant

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

30/10/2009

Duoblok ciepłowniczy 55 MWe. Kocioł nr 5 na biomasę. Kocioł nr 6 na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC Białystok II
Blok nr 1

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/07/2008

Blok ciepłowniczy 50 MWe. Kocioł nr 8 na pył węglowy. Zastosowano monitoring sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC Białystok II
Blok nr 3

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/04/2008

Duoblok ciepłowniczy 55 MWe. Kocioł nr 5 na biomasę. Kocioł nr 6 na pył węglowy w układzie technologicznym z dwiema turbinami. Hybrydowe wytwarzanie energii elektrycznej – zielonej. Zastosowano upgrade monitoringu sprawności kotła, turbiny i układu ciepłowniczego.

EC Białystok II
Blok nr 1

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/05/2009

Programowy licznik ciepła z kotła nr 6.

EC Białystok II
Blok nr 1

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/11/2010

Programowy licznik ciepła z kotła nr 7.

EC Białystok II
Blok nr 2

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/11/2010

Programowy licznik ciepła z kotła nr 8.

EC Białystok II
Blok nr 3

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/11/2010

Opracowanie i wdrożenie do praktyki infrastruktury informatycznej do kontroli produkcji i wskaźników techniczno-ekonomicznych dla dziesięciu elektrowni należących do firmy NUON (Holandia).

NUON Netherlands
Keulsekade 181
3534 Utrecht NL

30/05/2007

Zastosowanie systemu informatycznego do kontroli eksploatacji elektrowni Lage Waide
(współpraca z NUON w ramach przedsięwzięcia INSYP).

NUON Netherlands
Keulsekade 181
3534 Utrecht NL

30/05/2007