Enerbit

Wybierz

Kontrola uruchamiania

Opis

Wdrożenie

Data

Kocioł fluidalny Foster Wheeler na węgiel i muł węglowy. Elementy limitujące szybkość uruchamiania: walczak (dolna i górna tworząca), komory przegrzewacza pary. Rury wymiennika typu "Intrex" umieszczone w złożu fluidalnym. Program kontroluje naprężenia mechaniczne i termiczne, wyznacza dopuszczalne wartości marginesów naprężeń termicznych i określa przedziały dopuszczalnej szybkości uruchamiania.

EC KATOWICE
ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice

30/06/2000

Kontrola uruchamiania kotła typu OP230 i turbiny 13UP55. Elementy kontrolowane: walczak, zawór szybkozamykający, korpus wewnętrzny turbiny, korpus zewnętrzny, kołnierz. Funkcje: Określanie w trybie on-line ograniczeń szybkości zmian rozruchu i zmian obciążenia powodowanych naprężeniami termicznymi w kontrolowanych elementach kotła i turbiny. Zastosowano również kontekstowe śledzenie wykonywania procedur rozruchowych.

EC Białystok II
Blok nr 2

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/03/2002

Kontrola uruchamiania turbiny typu V63. Elementy kontrolowane: zawór szybkozamykający, korpus turbiny i kołnierz.

EC Białystok II
Blok nr 4

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

16/01/2004

Kontrola uruchamiania kotła typu OP230 i turbiny 13UP55. Elementy kontrolowane: walczak, zawór szybkozamykający, korpus wewnętrzny turbiny, korpus zewnętrzny, kołnierz. Funkcje: Określanie w trybie on-line ograniczeń szybkości zmian rozruchu i zmian obciążenia powodowanych naprężeniami termicznymi w kontrolowanych elementach kotła i turbiny. Zastosowano również kontekstowe śledzenie wykonywania procedur rozruchowych.

Saturn Power Plant
Kocioł nr 5 (OP230)

ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie

30/03/2004

Kontrola uruchamiania kotła typu OP230 i turbiny 13UP55. Elementy kontrolowane: walczak, zawór szybkozamykający, korpus wewnętrzny turbiny, korpus zewnętrzny, kołnierz. Funkcje: Określanie w trybie on-line ograniczeń szybkości zmian rozruchu i zmian obciążenia powodowanych naprężeniami termicznymi w kontrolowanych elementach kotła i turbiny. Zastosowano również kontekstowe śledzenie wykonywania procedur rozruchowych.

EC Białystok II
Blok nr 3

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/07/2009

Kontrola uruchamiania kotła typu OP230 i turbiny 13UP55. Elementy kontrolowane: walczak, zawór szybkozamykający, korpus wewnętrzny turbiny, korpus zewnętrzny, kołnierz. Funkcje: Określanie w trybie on-line ograniczeń szybkości zmian rozruchu i zmian obciążenia powodowanych naprężeniami termicznymi w kontrolowanych elementach kotła i turbiny. Zastosowano również kontekstowe śledzenie wykonywania procedur rozruchowych.

EC Białystok II
Blok nr 1

ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/09/2009