Enerbit

Wybierz

O nas

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: Cyfryzacja procesu oceny stanu instalacji przemysłowych przez zastosowanie oprogramowania do zdalnej oceny i diagnozy stanu instalacji wykorzystującego AI

Numer projektu: POIR.06.02.00-14-0696/21

Cel projektu i planowane efekty: W ramach projektu zostaną zakupione usługi programistyczne w postaci stworzenia oprogramowania do oceny stanu instalacji przemysłowych przez zastosowanie oprogramowania do zdalnej oceny i diagnozy stanu instalacji wykorzystującego AI oraz serwery na których oprogramowanie to będzie działać.
Umożliwi ono automatyczne pozyskiwanie danych pomiarowych z instalacji przemysłowych do planowanej w ramach wniosku prywatnej chmury Enerbit, wydajne przetwarzanie tych danych, automatyzację wypracowania informacji wyjściowej, zdalny dostęp i sterowanie każdą fazą operacji, a w rezultacie całkowitą zmianę sposobu pracy personelu firmy i klientów.

Działanie: PO IR 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Wartość projektu: 299 100.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 254 235.00 PLN

Beneficjent: ENERBIT Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 26 B, lok. 25, 00-714 Warszawa

Nazwa projektu: „Zaawansowany system wczesnego ostrzegania o uszkodzeniach, atakach cybernetycznych, sabotażu i błędach operatora” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest wytworzenie oprogramowania do wczesnego wykrywania w czasie rzeczywistym uszkodzeń maszyn i urządzeń, anomalii w przebiegu procesu przemysłowego, wykrywania ataków cybernetycznych i celowych lub przypadkowych destrukcyjnych działań operatora. System łączy funkcje systemów diagnostyki procesu oraz wykrywania ataków cybernetycznych (Intrusion Detection System). Wykrywanie ataków opiera się na nowej zasadzie działania polegającej na obserwacji oprócz kanałów komunikacyjnych do systemu sterowania także samego procesu i automatyczne wykrywanie wzorców w jego przebiegu znamionujących atak. Dodatkowo oprogramowanie ma automatycznie wykrywać błędy operatora oraz sabotaż.

Wartość projektu: 2 733 796.47 PLN

Dofinansowanie: 2 122 524.32 PLN

Tytuł projektu: Zaprojektowanie urządzenia do kontroli i optymalizacji kosztu zużytej energii elektrycznej do zastosowań przemysłowych.

Numer projektu: POIR.02.03.02-14-0263/20

Cel projektu i planowane efekty: Celem projektu jest opracowanie urządzenia do inteligentnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej w zakładach przemysłowych zostanie osiągnięty przez opracowanie modelu predykcyjnego cen energii elektrycznej oraz sprzętowego kontrolera służącego do kontroli poziomu konsumowanej przez klienta mocy bieżącej, wraz z zaawansowaną predykcją krótkoterminową zużycia i systemem doradczym dla operatorów oraz systemem optymalizacji kosztu zużywanej energii elektrycznej. Wprowadzenie nowego produktu do oferty ENERBIT pozwoli Wnioskodawcy umocnić pozycję na rynku przez rozszerzenie oferty o dotychczas nieoferowane rozwiązanie co umożliwi pozyskanie nowych klientów i w efekcie zwiększenie przychodów.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚ

Wartość projektu: 280 612.20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 193 919.00 PLN

Enerbit wprowadził do sprzedaży urządzenie enSentinel - zaawansowany optymalizator kosztów energii elektrycznej. Więcej informacji znajdą Państwo w opisie produktu. Zapraszamy do kontaktu i zakupu.