Enerbit

Wybierz

Kontrola naprężeń termicznych

Naprężenia w elementach grubościennych kotła powstają głównie na skutek działania ciśnienia wewnętrznego. Różnica pomiędzy wartością dopuszczalną naprężeń termicznych, a ich wartością chwilową jest marginesem naprężeń termicznych. Ze względów bezpieczeństwa margines ten jest monitorowany w sposób ciągły.


Moduł ten spełnia następujące podstawowe funkcje:

  • •   Wyznacza w trybie on-line marginesy naprężeń termicznych w głównych elementach ciśnieniowych kotła.
  • •   Określa zapas bezpieczeństwa dla powierzchni ogrzewalnych przez kontrolę obciążenia cieplnego jej elementów     ogrzewanych – głównie elementów przegrzewacza pary.

 

Elementami ograniczającymi szybkość uruchamiania kotła są jego ciśnieniowe elementy grubościenne. Podstawową funkcją modułu programowego uruchamiania kotła jest bieżąca identyfikacja naprężeń termicznych i na tej podstawie wyznaczanie marginesów naprężeń, które mogą powstawać w wyniku prowadzenia jego uruchamiania. Naprężenia mechaniczne są obliczane z wykorzystaniem stosownych norm. Naprężenia w elementach grubościennych są obliczane w trybie on-line, a metoda obliczeń jest uzależniona od stopnia złożoności kształtu elementu grubo­ścien­nego
i zastosowanej metody pomiarowej temperatury metalu.

 

 

 


Interfejs graficzny naprężeń termicznych kotła.

 

 

 

Wynik obliczeń jest przetwarzany na informację, która ma dwa zastosowania:

  • •   Informacja wyświetlana na monitorze ekranowym operatora bloku.
  • •   Informacja dla układu regulacji reprezentująca ograniczenia termiczne kotła.

 

W pierwszym zastosowaniu operator wykorzystuje otrzymaną informację do ręcznego prowadzenia uruchamiania. Sposób wizualizacji marginesów naprężeń termicznych jest przedstawiony na rysunku.

Moduł naprężeń termicznych jest uzupełnieniem systemu diagnostycznego elektrowni. Okresowe badania materiału elementów grubościennych bloku przy użyciu metod nieniszczących (NDE - Non Destructive Examination) umożliwiają ocenę stopnia zniszczenia każdego elementu. Jednakże poprawność eksploatowania urządzeń w okresie pomiędzy kolejnymi badaniami NDE jest kontrolowana przez przedstawiony moduł programowy naprężeń termicznych.

pobierz folder "Monitorowanie Naprężeń" (0,3 MB)