Enerbit

Wybierz

Optymalizacja zysku

Optymalizacja produkcji elektrociepłowni ma na celu osiągnięcie najlepszego stosunku przychodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła do wydatków na paliwo z uwzględnieniem pozostałych kosztów zmiennych związanych z produkcją energii. Różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży i kosztami zmiennymi stanowi zysk umowny (umowny, bo nie zawiera kosztów stałych), który jest jedynym kryterium optymalizacji. Moduł programowy kosztów umożliwia identyfikację zysku umownego. Jest on wykorzystywany w optymalizacjach symulacyjnych uruchamianych w trybie off-line do badań porównawczych produkcji w różnych wariantach oraz jest stosowany do bieżącej optymalizacji produkcji w trybie on-line.
Przykładowy interfejs użytkownika.


Wielkościami wejściowymi do modułu kosztów są:


 • •   Strumień kosztów paliwa (węgiel, biomasa, olej, biogaz, gaz).
 • •   Aktualne parametry paliw.
 • •   Emisja zanieczyszczeń do atmosfery - CO2 (także uprawnienia do emisji), NOx, SO2, pył.
 • •   Strumień kosztów energii elektrycznej potrzeb własnych.
 • •   Strumień kosztów ciepła zużywanego na potrzeby własne.
 • •   Sprzedaż ciepła (w wodzie grzewczej, w parze technologicznej).
 • •   Sprzedaż energii elektrycznej (zakontraktowanej, sprzedawanej na Towarowej Giełdzie Energii).
 • •   Informacje o prawach majątkowych dotyczących energii czerwonej i zielonej.
 • •   Informacje o cenach energii zakontraktowanej, i z rynku RDN.

 

 


Tabela danych wejściowych - ceny sprzedaży, paliwa.
     
Porównanie różnych wariantów eksploatacji.

 

 

 

Standardowo moduł kosztów oblicza wartość zysku umownego za okres jednej godziny. Okresy dobowe, miesięczne i inne stanowią sumę wyników godzinowych i mogą być policzone z użyciem narzędzi bazodanowych.

 

 

Mogą występować trzy przypadki użycia modułu kosztów:

 • •   Do oceny okresu minionego - dane wejściowe pobierane są z bazy danych archiwalnych.
 • •   Do optymalizacji bieżącej - dane wejściowe pobierane są z bazy danych procesowych.
 • •   Do optymalizacji produkcji z wyprzedzeniem czasowym - konieczny jest model elektrociepłowni i prognozowane     obciążenie cieplne oraz prognozowane ceny RDN.


 pobierz folder "Optymalizacja Zysku" (0,2 MB)