Enerbit

Wybierz

Człon ciepłowniczy, regeneracja

Moduł programowy monitorujący działanie członu ciepłowniczego wyznacza bilans i charakterystyczne wielkości związane z produkcją i przesyłem ciepła na zewnątrz. Oprócz bilansu energetycznego wyznaczane są spiętrzenia temperatury w wymiennikach ciepłowniczych, które są miernikiem sprawności wymiany ciepła. W tym module są obliczane strumienie pary z upustów turbiny zasilających wymienniki podturbinowe. Uzyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do obliczeń sprawności turbiny.Grafika przykładowego członu ciepłowniczego.


Moduł regeneracji oblicza bilans ciepła i wielkości związane z wymiennikami regeneracyjnymi.
Są to następujące grupy danych:


  • •   Bilans ciepła wymienników.
  • •   Strumień ciepła do powierzchni wymiany ciepła.
 
  • •   Strumień pary z upustów do wymienników.
  • •   Spiętrzenie temperatury w wymienniku.Grafika ekranowa układu regeneracji.

pobierz folder "Człon Ciepłowniczy, Regeneracja" (0,2 MB)