Enerbit

Wybierz

Programowe liczniki energii

W wielu przypadkach konieczne jest monitorowanie poszczególnych danych produkcyjnych, dla których brak jest zainstalowanych punktów pomiarowych lub taka instalacja pomiarowa nie jest możliwa.Aby rozwiązać problem braku informacji o procesach produkcyjnych proponujemy aplikację, która wykona to zadanie.

Zastosowanie proponowanej aplikacji zapewnia:

 • •   Obliczenia pożądanych wielkości na podstawie      obliczeniowych metod zastępczych.
 • •   Ciągłość w obliczeniach.
 • •   Archiwizacja danych.
 • •   Raportowanie.
 • •   Wizualizacja danych obliczeniowych.
      

Programowe liczniki energii - tabela z danymi.

Programowe liczniki energii - graficzne przedstawienie monitorowanych wielkości.

 


Przykładowe wielkość monitorowane przez programowe liczniki energii:

 • •   Podział węgla na poszczególne kotły.
 • •   Zużycie energii chemicznej paliw na poszczególne strumienie energii.
 • •   Podział produkcji ciepła.
 • •   Bilans strat energii.
 • •   Bilans rozpływu pary technologicznej.
 • •   Podział produkcji ciepła na wytworzone w kogeneracji i poza kogeneracją.
 • •   Podział energii elektrycznej na wytworzoną w skojarzeniu i w kondensacji.
 • •   Podział energii elektrycznej na wytworzoną z odnawialnych źródeł energii.

 


 

Programowe liczniki energii - bilans kolektora pary technologicznej.
pobierz folder "Programowe Liczniki Energii" (0,2 MB)