Enerbit

Wybierz

Sprawność i bilans cieplny turbiny

Obliczenia sprawności wykonywane w module umożliwiają monitorowanie wydajności eksploatacji turbiny w danym momencie pracy. Sprawność oraz bilans energii charakteryzują aktualny stan energetyczny urządzenia.


 

Moduł programowy sprawności turbiny ma zastosowanie dla:

  • •   turbin parowych:
  •     •   przeciwprężno - upustowych
  •     •   kondensacyjnych
  • •   turbin gazowych
  • •   układów parowo gazowych
 

 

 


        
W module programowym sprawności turbiny pa­ro­wej liczony jest jej bilans cieplny wraz z układem regeneracji.

Dla turbin kondensacyjnych bilans obejmuje kondensator z układem wody chłodzącej.

Moduł programowy sprawności turbiny gazowej jest przeznaczony do kontroli sprawności tur­bo­zespołu z turbiną gazową, sprężarką powietrza i generatorem.

 

 


   

 

Sprawność turbiny określana jest na podstawie prowadzonych na bieżąco obliczeń krzywej rozprężania pary w części wysokoprężnej i niskoprężnej turbiny. 

 

 

Moduł działając w trybie on-line pełni następujące funkcje:

  • •   Oblicza bilans ciepła i mediów.
  • •   Wyznacza energię mechaniczną przekazywaną do wału wirnika turbiny.
  • •   Określa parametry pary w upustach turbiny.
  • •   Oblicza sprawność części wysokoprężnej, średnioprężnej i całości turbiny.

 


Moduł programowy sprawności turbiny monitoruje pośrednio wielkość strat, które powstają podczas przetwarzania energii cieplnej zawartej w parze na energię mechaniczną.

Wyniki przedstawiane są dla obsługi w formie graficznej oraz przesyłane są do bazy danych skąd jako dane historyczne mogą być pobierane i przetwarzane.
 pobierz folder "Sprawność i Bilans Cieplny Turbiny" (0,2 MB)