Enerbit

Wybierz

Optymalizacja kotła

 

Moduł programowy sterowania nadrzędnego jest przewidziany do korekty warunków pracy kotła w celu uzyskania poprawy jego sprawności. Algorytm zawiera procedurę optymalizacyjną, która wyznacza wartości zadane dla układu regulacji kotła i powoduje ich zalecaną zmianę.

Moduł jest zainstalowany w komputerze, w którym działa również moduł obliczeń sprawności kotła i algorytm optymalizatora spalania. W module wytwarzane są wartości zadane regulatorów kotła.
 
Moduł programowy zmienia następujące wielkości w istniejącym układzie regulacji:

 • •   Prędkości obrotowe podajników węgla
 • •   Położenia klap odsiewaczy młynowych (separatorów pyłu).
 • •   Wartości zadane temperatury mieszanki za młynami.
 • •   Położenia klap powietrza wtórnego do palników pyłowych.
 • •   Wartość zadaną tlenu dla regulatora powietrza do kotła.
Interfejs operatorski modułu optymalizatora sprawności kotła.

 


Uwzględniane są również inne czynniki, które mają wpływ na sprawność kotła oraz wielkości, które ograniczają swobodną zmianę tych wielkości takie jak:

 • •   Aktualna wartość temperatury pary.
 • •   Asymetria poprzeczna temperatury spalin (różnica temperatury spalin po stronie lewej i prawej).
 • •   Prąd silnika młynowego.
 • •   Stężenie tlenku węgla w spalinach.
 • •   Stężenie tlenków azotu w spalinach.
 • •   Ciśnienie powietrza do kotła.
 • •   Obciążenie kotła.
 • •   Konfiguracja pracujących młynów.
 
Na podstawie aktualnych wielkości mierzonych określa się wielkość strat ciepła oraz kierunek działania, który umożliwi zmniejszenie ich sumy.

pobierz folder "Optymalizacja Kotła" (0,2 MB)