Enerbit

Wybierz

Skraplacz turbiny i chłodnie

Punkt pracy skraplacza ma istotne znaczenie dla sprawności turbiny. Jest on funkcją pracy układu chłodzenia. Monitoring układu chłodzenia np. z chłodniami wentylatorowymi jest ukierunkowany na wskazywanie poprawnej relacji pomiędzy temperaturą wody chłodzącej a liczbą załączonych celek chłodni i prędkością obrotową wentylatorów. Wynik jest następnie wykorzystywany do ustalenia punktu pracy skraplacza we współrzędnych: temperatura w skraplaczu w funkcji strumienia skraplanej pary, gdzie temperatura wody chłodzącej jest monitorowanym parametrem. Całość ma zadanie informować obsługę o najlepszych warunkach pracy skraplacza wraz z informacją jak te warunki osiągnąć za pomocą chłodni.Interfejs graficzny skraplacza turbiny i chłodni.
 


 

pobierz folder "Monitorowanie Skraplacza Turbiny i Chłodni" (0,4 MB)