Enerbit

Wybierz

OZE

Od 2005 roku system wsparcia OZE promuje wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej poprzez wydawanie tak zwanych „Świadectw Pochodzenia”. Przedsiębiorstwa energetyczne aby skorzystać z tego wsparcia muszą uzyskać od Urzędu Regulacji Energetyki odpowiednią koncesję, dopiero wtedy mogą uczestniczyć w programie „Zielonych Certyfikatów”.


Oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu instalacji i procedur rozliczeniowych dla produkcji energii elektrycznej z OZE.

 

Zapewniamy profesjonalne doradztwo
w zakresie:


 • •   Wyboru układu technologicznego.
 • •   Określenia wymaganych pomiarów i ich     umiejscowienia.
 • •   Specyfikacji rodzajów paliwa i ich analiz     laboratoryjnych.
 
Spalanie wyłącznie biomasy.
     
     
Określamy algorytmy obliczeń:

 • •   Zużycia paliw.
 • •   Energii chemicznej spalanych paliw.
 • •   Produkcji energii elektrycznej z OZE.
 • •   Produkcji ciepła z OZE.
 • •   Produkcji energii elektrycznej i ciepła wytworzonych     ze źródeł innych niż OZE.
 
Współspalanie bezpośrednie.
     
     
Wykonujemy instrukcje uwierzytelniające:

 • •   Granice bilansowe układów OZE.
 • •   Metodykę obliczeń.
 • •   Wielkości wejściowych do obliczeń.
 • •   Określenie pomiarów i ich dokładności.
 • •   Schematów i rysunków technicznych.
 • •   Poprawności procedur z obowiązującymi przepisami     i rozporządzeniami.
 
Współspalanie równoległe (w układzie hybrydowym).
     
     
Dostarczamy nowoczesną aplikację do rozliczeń
i bilansowania „Zielonych Certyfikatów”.

Podstawowe funkcje aplikacji:

 • •   Wykonywanie obliczeń:
 •       •   Produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE.
 •       •   Zużycia paliw.
 •       •   Udziału poszczególnych strumieni biomasy do           kotła.
 •       •   Strumieni energii chemicznej paliw do spalania.
 •       •   Korekty zawartości wilgoci i składu chemicznego           biopaliwa.

 • •   Archiwizacja danych.
 • •   Tworzenie raportów na potrzeby rozliczeń z URE.
 • •   Monitorowanie bieżącej produkcji.
 

 

 

Przykładowy interfejs graficzny użytkownika.


pobierz folder "Certyfikaty OZE" (0,3 MB)