Enerbit

Wybierz

Monitorowanie młynów węglowych

Moduł młynowy monitoruje warunki pracy samego młyna i wpływ działania zespołu młynowego na stratę nie­cał­ko­wi­te­go spalania w kotle.Interfejs użytkownika modułu monitorowania młynów węglowych.


Obsługa ma możliwość śledzenia następujących wielkości:


Punkt pracy w zakresie jednostkowego zużycia ener­gii elektrycznej na mielenie węgla na wykresie o współrzędnych: jednostkowa wentylacja i pozycja separatora pyłowego.

Operator widzi rzeczywisty punkt pracy w formie bieżącej wartości jednostkowego zużycia ene­rgii i rodziny uśrednionych statystycznie charakterystyk wentylacji młyna.

Z tego wynika odchylenie od warunków stan­dar­do­wych, co może być wywołane po­gor­sze­niem stanu elementów mielących lub jakości paliwa.Punkt pracy w zakresie zawartości części palnych w popiele lotnym przedstawiany na wykresie współ­rzęd­nych: jednostkowa wentylacja i położenie se­pa­ra­to­ra młynowego.

W tym przypadku współrzędne te oznaczają średnie ważone wartości dla zespołu aktualnie pracujących młynów. Podobnie jak w pierwszym przypadku punkty pracy są dwa. Rzeczywisty i punkt pracy (laboratoryjny pomiar Cp) i punkt pracy dla wa­run­ków uśrednionych (standardowych)
.

        

Jednostkowe zużycie energii na mielenie węgla.Zawartość części palnych w popiele lotnym.

pobierz folder "Monitorowanie Młynów Węglowych" (0,2 MB)