Enerbit

Wybierz

Sprawność bloku

Sprawność i wskaźniki bloku energetycznego
 
Dział planowania produkcji i statystyki elektrociepłowni stosuje szereg wskaźników charakteryzujących jej pracę.
 

Wykres kołowy generatora.
                                 
Normatywne wskaźniki zużycia mediów, energii che­mi­cznej paliw, energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne oraz szereg innych wyznaczane są w trybie on-line na potrzeby bieżącej eksploatacji.

W wyniku prowadzonych obliczeń wizualizowane są wy­kre­sy rozkładu produkowanej mocy cieplnej i ele­ktry­cznej za okresy rozliczeniowe jak również wykresy cza­so­we charakteryzujące produkcję energii w wybranym okresie. Rodzaj wskaźników i wykresów określany jest indywidualnie stosownie do specyfiki określonej ele­ktro­ciepłowni.
 
 
     
     

Dopuszczalny przedział zmienności ciśnienia
i temperatury pary dolotowej.

      
Przykładowe wielkości charakteryzujące pracę tur­bo­zespołu mogą być następujące:

  • Sprawność wew. poszczególnych stopni turbiny.
  • Moc przekazywana do wału wirnika turbiny w po­szcze­gó­lnych jej stopniach.
  • Moc wytwarzana przez parę kierowaną do kon­den­sa­to­ra i wykorzystywaną na potrzeby ciepłownictwa.
  • Współczynnik skojarzenia produkcji energii ele­ktry­cznej i cieplnej.
  • Sprawność wytwarzania energii elektrycznej, energii wytwarzanej w skojarzeniu i energii wytwarzanej w kondensacji.
  • Jednostkowe zużycie ciepła na produkcję energii elektrycznej i ciepła brutto i netto.
pobierz folder "Sprawność Bloku" (0,2 MB)