Enerbit

Wybierz

Sprawność i bilans cieplny kotła

Moduł sprawności kotła jest przeznaczony do kontroli bilansu energii, masy, potrzeb własnych i sprawności. Obliczenia dotyczą zarówno sprawności kotła jak i głównych strat ciepła oraz zużycia energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne.

 


Moduł programowy sprawności kotła ma zastosowanie do kotłów:

 • •   Opalanych pyłem węglowym.
 • •   Olejowych.
 • •   Gazowych.
 • •   Biomasowych.
 • •   Fluidalnych.
 • •   Odzyskowych.
  

 


Oprogramowanie modułu umożliwia obliczenia dla równoczesnego spalania kilku rodzajów paliw:

 • •   węgla i mułu,
 • •   węgla, mułu i mazutu,
 • •   węgla i biomasy,
 • •   i inne.

 
 
Podstawą obliczeń są procedury odpowia­dające konstrukcji i przyję­tej granicy bi­lan­so­wania urządzenia kotłowego.

Obliczenia mogą być wykonywane wg. dowolnej metodyki obliczeń przedstawionej w normach:


 • •   DIN 1942/94
 • •   ASME PTC 4.1.
 • •   PN-EN 12952-15

 


 

Moduł sprawności kotła prowadzi obliczenia w zakresie:


 

Sprawności i bilansu kotła:

 • •   Paliwo do kotła,
 • •   Woda zasilająca,
 • •   Powietrze pierwotne,               
 • •   Powietrze wtórne,
 • •   Spaliny z kotła,
 • •   Sprawność,
 • •   Potrzeby własne.
Strat ciepła:

 • •   Strata wylotowa,
 • •   Strata niezupełnego spalania,
 • •   Strata niecałkowitego spalania,
 • •   Strata odsalania,
 • •   Promieniowanie i przewodzenie.

 


 

 

 


 

Strata wylotowa kotła (główna strata ciepła) w funkcji zawartości tlenu w spalinach i temperatury spalin na wylocie
z kotła. Rodzina krzywych i punkt pracy wyznaczany jest na bieżąco dla aktualnych warunków eksploatacji kotła:


 • •   nadmiaru powietrza do spalania,
 • •   temperatury spalin,
 • •   wilgotności,
 • •   składu spalin.


pobierz folder "Sprawność i Bilans Cieplny Kotła" (0,2 MB)