Enerbit

Wybierz

Prognozowanie obciążenia

Do planowania produkcji energii elektrycznej wymaga się znajomości przewidywanego obciążenia cieplnego elektrociepłowni. Konieczny jest wynik prognozowania zapotrzebowania na ciepło w wodzie grzewczej i w parze technologicznej na cały okres obliczeniowy.


Podstawowymi wejściami do modeli obciążenia cieplnego są dane z tygodniowych prognoz pogody przesłanych przez dostawcę prognoz pogody. Pozostałe wejścia modelu opisują bieżące warunki pogodowe oraz bieżący stan pracy poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni.

 

 

Moduł oblicza zapotrzebowanie na ciepło w wodzie grzewczej i w parze technologicznej dla dnia na­stę­pne­go oraz dla siedmiu kolejnych dni (n+7). Wielkościami wyjściowymi są: prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w wodzie grzewczej, ciepło w parze te­chno­lo­gi­cznej i zapotrzebowanie na energię elektryczną.           

Prognoza ciepła przekazywanego do wody grzewczej. Kolory: zielony – wartość zmierzona, niebieski – wyście modelu, czerwony – różnica wartości (wartość bezwzględna).
     
     

Prognoza ciepła w parze technologicznej do jednego z odbiorców.  Kolory: zielony – wartość zmierzona, niebieski – wyście modelu, czerwony – różnica wartości.
 
Prognoza mocy przesyłanej do odbiorców sieci średnich napięć. Kolory: zielony – wartość zmierzona, niebieski – wyście modelu, czerwony – różnica wartości (wartość bezwzględna).

pobierz folder "Prognozowanie Obciążenia" (0,2 MB)