Enerbit

Wybierz

Rozdział obciążenia

Moduł ekonomicznego rozdziału obciążenia pozwala minimalizować straty ciepła na produkcję energii elektrycznej i ciepła poprzez rozłożenie obciążenia na poszczególne współpracujące kotły i będące aktualnie w ruchu turbiny. Ekonomiczny rozdział obciążenia jest realizowany z udziałem obliczeń sprawności poszczególnych jednostek. Optymalizacja jest dokonywana po uprzednim obliczeniu takiego wariantu obciążenia poszczególnych jednostek, przy którym koszt produkcji energii elektrycznej jest najniższy. W przypadku elektrociepłowni, gdzie sprzedawane jest zarówno ciepło jak i energia elektryczna – wskazywany jest taki wariant obciążenia, przy którym występuje minimalny koszt produkcji.

 

 

Konfiguracja urządzeń wytwórczych.

 


W celu określenia optymalnego rozdziału obciążenia poszczególnych bloków oferowany jest program optymalizacji kosztów wytwarzania. Wynikiem jest najkorzystniejsze obciążenie każdej jednostki będącej aktualnie w eksploatacji. Zadanie to jest rozwiązywane w trybie czasu rzeczywistego ponieważ uwarunkowania zmieniają się w czasie. Do najważniejszych czynników zależnych od czasu są:

   

  • •   Zmienne warunki dostawy paliwa i jego cena.

  • •   Zmienne koszty korzystania ze środowiska (emisja CO2, NOx i SO2).

  • •   Uzależniony od pory dnia koszt energii elektrycznej.

  • •   Uwarunkowania kontraktowe dostawy energii elektrycznej.

  • •   Uwarunkowania kontraktowe dostawy energii cieplnej.

  • •   Ograniczenia techniczne od strony urządzeń wytwórczych.

 


Wynikająca z ekonomicznego rozdziału obciążenia minutowa wartość zadana produkcji energii elektrycznej brutto dla jednego z turbozespołów.

 


Moduł optymalizacji rozdziału obciążenia wg kryteriów ekonomicznych realizuje to zadanie przy użyciu technik obliczeniowych, do których należy przede wszystkim programowanie liniowe.

Personel ruchowy ma bieżącą informację o aktualnym rozdziale obciążenia na poszczególne jednostki oraz o rozdziale optymalnym w danych warunkach tj. przy danej konfiguracji, cenie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz cenie paliwa. Dla każdej jednostki podawany jest nowy, korzystny ze względów ekonomicznych punkt pracy, oraz wielkość oszczędności w przypadku pracy wg. wskazań modułu programowego.

W przypadku, gdy znany jest rozkład cen dobowych za energię elektryczną i ciepło wówczas istnieje możliwość określenia odpowiadających tym warunkom rozkładów obciążenia poszczególnych jednostek w formie wykresów dobowych.


pobierz folder "Rozdział Obciążenia" (0,2 MB)