Enerbit

Wybierz

Przygotowywanie paliwa

Obecnie w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach stosuje się współspalanie dwóch lub większej liczby gatunków paliw. Jeżeli proporcja ilości spalanych paliw nie jest wymuszona to zawsze powstaje pytanie o najlepszy ich stosunek.


Odpowiedź następuje poprzez ocenę sprawności w obu przypadkach. Do obliczeń sprawności konieczna jest znajomość składu chemicznego kompozytu paliwowego, który powstaje w procesie spalania różnych paliw. Dlatego aplikacja określa na bieżąco udział składników elementarnych, które są doprowadzane wraz z paliwem do kotła.

 

 

 

W przypadku spalania dwóch znanych paliw jest możliwe dokonanie analizy regresyjnej wyników obliczeń ekono­micznych i uzyskanie prostej zależności sprawności kotła od stosunku tych paliw. 
                      
  Grafika ekranowa - skład kompozytu paliwowego przy równoczesnym
                spalaniu węgla, biomasy (2 rodzaje) oraz biogazu.
                         

Sprawność kotła przy różnym udziale paliwa dodatkowego.


Optymalny udział paliwa dodatkowego w spalaniu.

 


pobierz folder "Przygotowywanie Paliwa" (0,3 MB)