Enerbit

Wybierz

Kontakt
Enerbit Sp. z o.o.
 
ul. Czerniakowska 26 B, lok. 25
00-714 Warszawa
 
NIP 5212686588
REGON 012834842
KRS 0000035389
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 650.000 PLN
 
e-mail: info@enerbit.com