Enerbit

Wybierz

Wskaźniki techniczno-ekonomiczne

Wskaźniki techniczno-ekonomiczne są obliczane dla potrzeb Pionu Analiz Ekonomicznych Elektrociepłowni, Pionu Rozliczeń Produkcji i operatorów bloku. Wielkości te są wykorzystywane, jako zagregowane w różnym horyzoncie czasowym. W celu umożliwienia obliczeń dla dowolnego zastosowania obliczenia prowadzi się z rozdzielczością czasową wynoszącą 10 sekund.Grafika wskaźników techniczno - ekonomicznych.


Przykładowy zestaw wskaźników obliczanych oddzielnie dla obiegu kondensacyjnego i w układzie skojarzonym:

 • •   Moc elektryczna brutto, netto.
 • •   Sprawność wytwarzania energii elektrycznej.
 • •   Jednostkowe zużycie energii chemicznej paliw do wytwarzania energii elektrycznej.
 • •   Moc potrzeb własnych elektrycznych; związanych z produkcją en. elektrycznej; związanych z produkcją ciepła.
 • •   Moc cieplna wysyłana na zewnątrz na cele grzewcze i technologiczne.
 • •   Moc cieplna wysyłana na zewnątrz wytworzona w skojarzeniu.
 • •   Sprawność wytwarzania ciepła.
 • •   Jednostkowe zużycie energii chemicznej paliw do wytwarzania ciepła.
 • •   Moc potrzeb własnych cieplnych.
 • •   Moc potrzeb własnych cieplnych związanych z produkcją energii elektrycznej i z produkcją ciepła wysyłanego
      na zewnątrz.
Interfejs graficzny użytkownika - wskaźniki techniczno-ekonomiczne.

pobierz folder "Wskaźniki Techniczno - Ekonomiczne" (0,2 MB)