Enerbit

Wybierz

Moduł laboratoryjny

Moduł laboratoryjny jest bazą danych laboratoryjnych, w której gromadzone są wpisy po dokonaniu analiz. Baza wraz z interfejsem użytkownika umożliwia korzystanie z tych danych zarówno przez personel jak i aplikacje, które mogą automatycznie pobierać te dane i wykorzystywać je w obliczeniach.W bazie danych mogą być archiwizowane następujące przykładowe wielkości:

 

 • •   Woda zdemineralizowana: twardość, kwasowość,     przewodność, krzemionka, żelazo, miedź.
 • •   Kondensat: twardość, kwasowość, przewodność,     krzemionka, amoniak.
 • •   Woda zasilająca: twardość, kwasowość, przewodność,     krzemionka, eliminox.
 • •   Węgiel, analiza techniczna: wartość opałowa,     zawartość C, S, popiołu, zawartość wilgoci.
 • •   Woda kotłowa: kwasowość, przewodność, fosforany,     parametr p, parametr m.
 • •   Węgiel, analiza pierwiastkowa: wartość opałowa,     zawartość C, S, N, H, O, zawartość H2O.
 • •   Para nasycona: przewodność, krzemionka.
 • •   Spaliny, zawartość części palnych: w popiele,
      w żużlu.
 • •   Para przegrzana: przewodność, krzemionka.
 • •   Przemiał, młyn 1, rurociąg pyłowy 1: R200, R125,     R90; rurociąg pyłowy 2: R200, R125, R90.

 

 

Oprócz bazy danych laboratoryjnych moduł
zawiera dwa interfejsy:

 • •   Interfejs użytkownika korzystającego
      z zapisanych danych.
 • •   Interfejs laboratoryjny służący do dokonywania wpisów     do bazy danych przez upoważnione osoby.Autoryzacja osoby dokonującej wpisów jest dokonywana
za pośrednictwem nazwy użytkownika i hasła.

 

 

Przykładowy interfejs użytkownika modułu laboratoryjnego.


pobierz folder "Moduł Laboratoryjny" (0,2 MB)