Enerbit

Wybierz

Akumulator ciepła

Aplikacja jest przeznaczona do zarządzania pracą elektrociepłowni w celu zapewnienia:

 • •   Ekonomicznego rozdziału obciążenia na bloki ciepłownicze i turbozespół kondensacyjny.
 • •   Akumulacji ciepła w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliwa.

 

 


Interfejs graficzny modułu akumulacji ciepła.Aplikacja ma wbudowane następujące mechanizmy:

 • •   Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło w wodzie grzewczej.
 • •   Prognozowanie zapotrzebowania na parę technologiczną.
 • •   Prognozowanie ceny energii elektrycznej sprzedawanej na Rynku Dnia Następnego.
 • •   Model matematyczny urządzeń elektrociepłowni zawierające aktualne ich charakterystyki.
 • •   Matematyczny opis kosztów związanych z produkcją energii i przychodów ze sprzedaży.
 • •   Program optymalizujący rozdział obciążenia wg kryterium ekonomicznego.
 • •   Prognozowanie produkcji energii elektrycznej na następną dobę.
 • •   Określanie chwilowych wartości zadanych mocy jednostek wytwórczych.
 • •   Zapewnienie koordynacji działów elektrociepłowni w celu kontraktacji sprzedaży.
 • •   Archiwizacja wyników obliczeń.

 

 


Prognoza produkcji energii elektrycznej
w jednym z wybranych przyszłych dni.
 
Prognoza wykorzystania akumulatora ciepła.
     
     

Tygodniowa prognoza produkcji energii elektrycznej.
 Wynikająca z ekonomicznego rozdziału obciążenia minutowa wartość zadana produkcji energii elektrycznej brutto dla jednego
z turbozespołów.

 

 

 

Interfejs graficzny przeznaczony do konfigurowania elektrociepłowni w następnych dniach.


pobierz folder "Akumulator Ciepła" (0,5 MB)