Enerbit

Wybierz

Monitorowanie generatora

Zadaniem programowego modułu generatora jest monitorowanie jego punktu pracy na wykresie kołowym, który jest uzupełniony o przedziały ograniczeń. Zazwyczaj oblicza się następujące wielkości:

  • •   Moc czynna i moc bierna na wykresie kołowym.
  • •   Cosinus kąta fazowego i kąt fazowy.
  • •   Kąt mocy i trójkąt mocy.
  • •   Ograniczenia mocy przy przewzbudzeniu i niedowzbudzeniu.
  • •   Zmiany sprawności generatora z mocą wytwarzana i katem fazowym.

 


Zmiany sprawności generatora są obliczane w stosunku do danych producenta dla warunków znamionowych. W tym celu moduł koryguje straty w miedzi i w żelazie w zależności od wytwarzanej mocy czynnej i biernej.Interfejs graficzny programowego modułu generatora.

pobierz folder "Monitorowanie Generatora" (0,2 MB)