Enerbit

Wybierz

Kontrola strat rozruchowych

Moduł Strat Rozruchowych jest narzędziem przeznaczonym do bieżącego określania wielkości strat energii i kosztów rozruchowych, powstałych podczas cyklu rozruchowego, obejmującego wyłączanie, postój i uruchomienie bloków energetycznych. Dodatkowo moduł ten na podstawie zgromadzonych danych historycznych o dotychczasowych uruchomieniach tworzy szablon uruchomień służący do prognozowania wielkości strat rozruchowych oraz kosztów dla planowanego w przyszłości wyłączenia i ponownego uruchomienia jednostki.

W module zastosowano metodę bezpośrednią wyznaczania strat energii. Moduł archiwizuje w lokalnej bazie danych parametry związane z rozruchami dla bloków energetycznych dla różnych typów uruchomień:

  • •   Dla uruchomienia ze stanu zimnego, ciepłego i gorącego
        (czynnikiem warunkującym jest temp. korpusu turbiny).
  • •   Program na podstawie określonych algorytmów oznacza także przypadki, dla których proces uruchamiania odbiega     od warunków optymalnych (stany awaryjne).


Moduł strat rozruchowych.


Obliczenia w programie odbywają się w trybie on-line. Program na bieżąco kontroluje stan pracy urządzeń energetycznych, poszukując charakterystycznych etapów cyklu rozruchowego (wyłączenie, postój, uruchomienie).
Po zakończeniu każdego uruchomienia następują obliczenia związane z danym uruchomieniem oraz aktualizacja szablonu prognozowanych strat rozruchowych.


Dla określonego stanu początku i końca danego uruchomienia bloku aplikacja wykonuje szczegółowe obliczenia dla każdego etapu rozruchowego jednostki

pobierz folder "Kontrola Strat Rozruchowych" (0,2 MB)