Enerbit

Wybierz

Prognozowanie produkcjiZarządzanie pracą elektrociepłowni w aktualnych warunkach rynkowych jest problemem trudnym, przed którym staje coraz więcej przedsiębiorstw energetycznych.Oferujemy wsparcie w procesach optymalizacyjnych poprzez wykorzystanie naszego systemu.

    
Prognoza produkcji energii elektrycznej.

Dostarczamy system optymalizacji pracy w zakresie:


 • •   Ekonomicznego rozdziału obciążenia na bloki.
 • •   Prognozowania zapotrzebowania na ciepło w wodzie     grzewczej.
 • •   Prognozowania zapotrzebowania na parę technologiczną.
 • •   Prognozowania ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia     Następnego.
 • •   Prognozowania produkcji energii elektrycznej na następną     dobę i następny tydzień.
 

Produkcja ciepła do wody grzewczej

w każdej godzinie wybranej doby

z tygodniowego horyzontu czasowego.
Planowana na dobę n+1 produkcja energii elektrycznej brutto przez poszczególne jednostki wytwórcze.

 

 

Osiąganie zysku na oczekiwanym poziomie jest warunkiem istnienia i rozwoju każdej elektrociepłowni.
Aby go osiągnąć konieczna jest optymalna w danych warunkach eksploatacja urządzeń energetycznych,
a także minimalizacja kosztów.

 

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aplikacji, jaką oferujemy Użytkownik od razu zauważy korzyści:

 

 • •   Informatyczne wsparcie w przygotowaniu     planów sprzedaży.
 • •   Wspólna platforma obejmująca zarówno produkcję     jak i sprzedaż.
 • •   Zarządzanie planowaniem wolumenu
      i cen energii elektrycznej.
 • •   Wskazanie wariantu pracy zapewniającego     największy zysk.
 • •   Możliwość prowadzenia symulacji na etapie     planowania.
 • •   Sprawniejsza obsługa kontraktów długo
      i krótkoterminowych.
 • •   Wzrost efektywności zarządzania produkcją.
 • •   Łatwiejsza wymiana informacji
      pomiędzy działami produkcji i handlu.

 

 


 

Przykładowy interfejs użytkownika - konfiguracja urządzeń wytwórczych.


pobierz folder "Prognozowanie Produkcji Energii Elektrycznej" (0,2 MB)