Enerbit

Wybierz

Kontrola uruchamiania kotła (BOT-K)

W czasie uruchomienia, wyłączania z ruchu i podczas głębokich zmian obciążenia w elementach grubościennych kotła powstają niebezpieczne naprężenia mechaniczne i termiczne.

W celu unikania przekroczeń wartości dopuszczalnych, główne elementy grubościenne są objęte kontrolą. Służy do tego oferowany moduł kontroli uruchamiania kotła BOT-K.Historia naprężeń termicznych w kontrolowanych elementach kotła na tle wartości granicznych.PODSTAWOWE FUNKCJE OFEROWANEGO SYSTEMU:

 • •   Wyznacza marginesy naprężeń termicznych w głównych elementach ciśnieniowych kotła.
 • •   Określa zapas bezpieczeństwa dla powierzchni ogrzewalnych poprzez kontrolę obciążenia cieplnego tych     elementów.
 • •   Kontroluje pracę podgrzewacza wody w celu uniknięcia odparowania wody w czasie uruchamiania przy niskich     przepływach.
 • •   Oblicza bezpieczne szybkości zmian obciążenia tzn. dopuszczalną prędkość maksymalną i bezpieczną prędkość     minimalną podczas uruchamiania.

 

 


Wyznaczanie bezpiecznego przedziału
zmian strumienia pary rozruchowej.
        

Interfejs operatorski uruchamiania kotła.

 

 

WIELKOŚCI OKREŚLANE W MODULE BOT-K:

 

 • •   Bezpieczny margines naprężeń termicznych walczaka,
      komór zbiorczych, przegrzewacza pary i podgrzewacza wody.
 • •   Bezpieczny przedział obciążenia kotła,
      liczony w przepływie pary rozruchowej.
 • •   Margines temperatury wody w stosunku do
      temperatury nasycenia w podgrzewaczu wody.
 
 • •   Gradient ciśnienia pary w walczaku.
 • •   Gradient temperatury pary za kotłem.
 • •   Gradient temperatury pary nasyconej.
 • •   Zalecany strumień pary rozruchowej.
 • •   Zalecenia eksploatacyjne.
 • •   Komunikaty i ostrzeżenia.


pobierz folder "Kontrola Uruchamiania Kotła BOT-K" (0,4 MB)