Enerbit

Wybierz

Optymalizacja eksploatacji

Opis

Wdrożenie

Data

Elektrociepłownia z trzema blokami ciepłowniczymi, członem kondensacyjnym, kotłem wodnym i dwoma wymiennikami szczytowymi. Zastosowano program wspomagający zarządzanie eksploatacją w trybie "off-line" – COGENOPT określający ekonomiczny rozdział obciążenia na bloki i inne urządzenia wg. kryterium zysku osiąganego z produkcji. Na podstawie tego programu personel może określić obciążenia poszczególnych urządzeń, które zapewnią najbardziej opłacalną eksploatację.

EC Białystok II
ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/11/2010

Elektrociepłownia z trzema blokami ciepłowniczymi, członem kondensacyjnym i akumulatorem ciepła. Zastosowano program wspomagający zarządzanie eksploatacją w trybie "on-line" – COGENOPT_A określający ekonomiczny rozdział obciążenia na bloki i inne urządzenia wg. kryterium zysku osiąganego z produkcji. Program ustala sposób wykorzystania akumulatora wg. kryterium zysku. Ładowanie akumulatora odbywa się w czasie, gdy cena za energię elektryczną jest najwyższa. Program określa godziny, w których powinno być akumulowane ciepło i czas, w którym akumulator może być rozładowywany. Na podstawie tego programu personel może określić obciążenia poszczególnych urządzeń i akumulatora, co zapewnia najbardziej opłacalną eksploatację elektrociepłowni.

EC Białystok II
ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

10/01/2012