Enerbit

Wybierz

Wspomaganie rozliczania produkcji

Opis

Wdrożenie

Data

Elektrociepłownia z trzema blokami ciepłowniczymi i członem kondensacyjnym. Zastosowano program wyznaczania charakterystyk produkcyjnych kotłów, turbin, ich sprawności i innych wskaźników technicznych
(63 predefiniowane charakterystyki).

EC Białystok II
ul. W. Andersa 3
15-124 Białystok

30/05/2010