Enerbit

Wybierz

Kontrola naprężeń i degradacji materiału

Opis

Wdrożenie

Data

Blok nadkrytyczny o mocy 500 MW opalany węglem kamiennym. Zastosowano program "Thermal Stress Monitoring System" (TSMS) przeznaczony do kontroli naprężeń w trakcie uruchamiania i wyłączania z ruchu w krytycznych elementach grubościennych kotła i w rurach przegrzewacza pary o dużym obciążeniu cieplnym. W każdym kontrolowanym elemencie jest wyznaczany stopień degradacji na skutek wysokotemperaturowego pełzania i niskocyklowego zmęczenia materiału.

BORYONG Power Plant
Unit No 6
(Korea)

28/03/2006

Blok nadkrytyczny o mocy 500 MW opalany węglem kamiennym. Zastosowano program "Thermal Stress Monitoring System" (TSMS) przeznaczony do kontroli naprężeń w trakcie uruchamiania i wyłączania z ruchu w krytycznych elementach grubościennych kotła i w rurach przegrzewacza pary o dużym obciążeniu cieplnym. W każdym kontrolowanym elemencie jest wyznaczany stopień degradacji na skutek wysokotemperaturowego pełzania i niskocyklowego zmęczenia materiału

BORYONG Power Plant
Unit No 3
(Korea)

31/05/2006

Blok nadkrytyczny o mocy 500 MW opalany węglem kamiennym. Zastosowano program "Thermal Stress Monitoring System" (TSMS) przeznaczony do kontroli naprężeń w trakcie uruchamiania i wyłączania z ruchu w krytycznych elementach grubościennych kotła i w rurach przegrzewacza pary o dużym obciążeniu cieplnym. W każdym kontrolowanym elemencie jest wyznaczany stopień degradacji na skutek wysokotemperaturowego pełzania i niskocyklowego zmęczenia materiału

BORYONG Power Plant
Unit No 5
(Korea)

31/05/2006

Blok nadkrytyczny o mocy 500 MW opalany węglem kamiennym. Zastosowano program "Thermal Stress Monitoring System" (TSMS) przeznaczony do kontroli naprężeń w trakcie uruchamiania i wyłączania z ruchu w krytycznych elementach grubościennych kotła i w rurach przegrzewacza pary o dużym obciążeniu cieplnym. W każdym kontrolowanym elemencie jest wyznaczany stopień degradacji na skutek wysokotemperaturowego pełzania i niskocyklowego zmęczenia materiału

BORYONG Power Plant
Unit No 4
(Korea)

2007-06-31